* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1504)   ބާތިލް (34)   ސައްޙަ (1068)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2606


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2136
E05 - މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މީދޫ، މަޑުއްވަރި
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ މުހާޒަމް
ބަހާރުގެ/ ރ. މަޑުއްވަރީ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.03%

(492 ވޯޓު)

2 - އަންވަރު އިބްރާހިމް
ހެލެގެލި/ ރ.މީދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.92%

(575 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހިމް ރާފިޢު
ހަކީމީގެ/ ރ. މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.08%

(493 ވޯޓު)

4 - އަބްދުﷲ ޙަމީދު
މީނާ/ ރ.މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.97%

(576 ވޯޓު)