* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (369)   ބާތިލް (52)   ސައްޙަ (2339)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2760


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4678
C03 - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފޯކައިދޫ، މަރޮށި، ކޮމަންޑޫ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަލީ ޡުހޫރު
ސްނޫޕީ، ށ ފޯކައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.2%

(1132 ވޯޓު)

2 - މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް
ރަންކޮކާގެ، ށ ކޮމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.12%

(1175 ވޯޓު)

?
3 - އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް
ބަގީޗާގެ، ށ ފޯކައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.57%

(1196 ވޯޓު)

4 - އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަބްދުއްރަހްމާން
ދެކުނުގެ، ށ ކޮމަންޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

25.12%

(1175 ވޯޓު)

?