* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (596)   ބާތިލް (114)   ސައްޙަ (1857)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2567


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3714
C04 - ފުނަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ފުނަދޫ، ޅައިމަގު، މާއުނގޫދޫ
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙުމަދު އަބްދުﷲ
މަލަ، ށ ފުނަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

32.15%

(1194 ވޯޓު)

2 - މުހައްމަދު ޝާހިދު
ޑޭޒީމާގެ، ށ ޅައިމަގު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.77%

(697 ވޯޓު)

3 - މުހައްމަދު ހަމީދު
ވީނަސްގެ، ށ ޅައިމަގު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

28.51%

(1059 ވޯޓު)

4 - އަބްދުﷲ އަލީ
ރަބީއުގެ، ށ ފުނަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

20.57%

(764 ވޯޓު)