* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1201)   ބާތިލް (76)   ސައްޙަ (1618)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2895


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3236
E01 - އަލިފުށި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: އަލިފުށި، ވާދޫ، ރަސްގެތީމު، އަނގޮޅިތީމު
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމްއަބްދުލްކަރީމް
މެހުރާ/ ރ.އަލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.3%

(851 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް މަހީސް
މާޑް/ ރ.އަލިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

25.56%

(827 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ދަފްތަރު ނަންބަރު 3029
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.27%

(753 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޔޫސުފް
ގުލްރައުނާގެ/ ރ.އަލިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.88%

(805 ވޯޓު)