* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1222)   ބާތިލް (100)   ސައްޙަ (1218)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2540


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2435
E02 - އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހުޅުދުއްފާރު، އުނގޫފާރު، މާކުރަތު
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޖައުފަރު ދާޢޫދު
ސިތާރާވާދީ/ ރ.މާކުރަތް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

48.83%

(1189 ވޯޓު)

2 - އަބްދުﷲ ރަޝީދު
މުރަކަ/ ރ.އުނގޫފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

22.79%

(555 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހިމް ޒަޔާން
ކުދިފޭރުވާދީ / ރ.އުނގޫފާރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

28.38%

(691 ވޯޓު)