* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1035)   ބާތިލް (120)   ސައްޙަ (1666)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2821


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3332
E04 - އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، ފައިނު، ކިނޮޅަސް
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
މީނާޒްވިލާ/ ރ.އިނގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

22.3%

(743 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ސަތަރުގެ/ ރ.ފައިނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

27.46%

(915 ވޯޓު)

3 - އަބްދުﷲ ޝިހާމް
ހައްސަ/ ރ. އުނގޫފާރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.64%

(521 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އަރީފް
ނަރުގިސްވިލާ/ ރ.ރަސްމާދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.86%

(595 ވޯޓު)

5 - އަހުމަދު ނާޝިދު
ބަވަތި/ ރ.އިންނަމާދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.75%

(558 ވޯޓު)