* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-55)   ބާތިލް (610)   ސައްޙަ (2150)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2705


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4299
F03 - ކެންދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ދަރަވަންދޫ، ދޮންފަނު، ކިހާދޫ، ކަމަދޫ، ކެންދޫ، ކުޑަރިކިލު
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
4 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުލްމުއުމިން އާދަމް
ގުލްސަންފާމާގެ/ބ.ކެންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

26.89%

(1156 ވޯޓު)

2 - އަބްދުލްޙަންނާނު ޔޫސުފް
ހުވަނދުމާގެ/ބ.ދަރަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

24.77%

(1065 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ފަތުޙީ
ތަހުމީނާހައުސް/ބ.ދަރަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

23.35%

(1004 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުﷲ
ދިލާސާގެ/ބ.ކެންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.98%

(1074 ވޯޓު)