* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 240

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 241

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 242

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 247

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 248

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 249
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-1136)   ބާތިލް (141)   ސައްޙަ (995)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 0


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2985
U01 - މަތިވެރި ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހިމަންދޫ، މާޅޮސް، ފެރިދޫ، މަތިވެރި، ބޮޑުފޮޅުދޫ
އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

6

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އާދަމް ރިޔާޟު
ބަހާރީގެ/ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.3%

(576 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ސަމީރު
ހީނާމާގެ/ އއ. މަތިވެރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.35%

(488 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ފަހުމީ
ހަވީރީމަންޒިލް/ އއ. ހިމަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.9%

(415 ވޯޓު)

4 - މޫސާ ޙަސަން
ނަސީމީމަންޒިލް/ އއ. މަތިވެރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.06%

(539 ވޯޓު)

5 - އާދަމް ނަސީމް
ގުލްފާމުގެ/ އއ. މާޅޮސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

13.27%

(396 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ
ބަގީޗާގެ/ އއ. ފެރިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.13%

(571 ވޯޓު)