* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 240

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 241

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 242

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 247

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 248

Warning: Division by zero in /home/hiyanico/public_html/maldivescouncil.com/dhaairaa.php on line 249
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-1190)   ބާތިލް (39)   ސައްޙަ (1151)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 0


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3453
U02 - ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: އުކުޅަސް، ރަސްދޫ، ތޮއްޑޫ
އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 3 މެމްބަރުންނެވެ.
6 ކެންޑިޑޭޓުން 3 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 3 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

3

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ސަމީރު
ފުނަމާގެ/ އއ. ރަސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.8%

(511 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޚާލިދު (ރުޝްދީ)
މީނާޒް/ އއ. އުކުޅަސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.77%

(510 ވޯޓު)

3 - ރާމިޒް އިބްރާހީމް
ރޭނިގެ/ އއ. އުކުޅަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

19%

(656 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
މޯނިންގވިލާ/ އއ. ރަސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.2%

(594 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ ނަޞީރު ޢަބްދުﷲ
ރެޑިއަމްގެ/ އއ. ތޮއްޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

19.58%

(676 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ވަގުތީހިޔާ/ އއ. ތޮއްޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.65%

(506 ވޯޓު)