* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1288)   ބާތިލް (142)   ސައްޙަ (1960)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3390


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3919
N03 - ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ވޭމަންޑޫ، ކިނބިދޫ، އޮމަދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވަންދޫ، ކަނޑޫދޫ
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު
ޑައިމަންޑް ތ. ކިނބިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

23.86%

(935 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
ޕްލާޒާ ތ.ކިނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.81%

(698 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ޢާމިރު
މުޝްތަރީގް ތ.ވޭމަންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.66%

(457 ވޯޓު)

4 - އުސާމަތު ޢުމަރު
ދަފްތަރު ނަންބަރު 6737 މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.63%

(730 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙް
ވެޔޮދޮށުގެ ތ.ވޭމަންޑު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

28.04%

(1099 ވޯޓު)