* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (345)   ބާތިލް (112)   ސައްޙަ (1910)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2367


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3819
O04 - މާވަށު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ކުނަހަންދޫ، ހިތަދޫ، މާވަށް
ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 2 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 2 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 2 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަހުމަދު މުހައްމަދު
އަބުހާ.ލ،ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

20.27%

(774 ވޯޓު)

2 - މުމްތާޒު ފަހުމީ
މ. ސިނައެކަތަ.މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

22.78%

(870 ވޯޓު)

3 - އަޙުމަދު މުޢިއްޒު.
ސީޓްމާގެ.ލ،މާވަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

24.51%

(936 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހިމް ޒާހިރު
ފިނިފެންމާގެ.ލ،ކުނަހަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

18.28%

(698 ވޯޓު)

5 - ޙަސަން ޢަޒުމީ
އާފަރު.ލ،މާވަށް
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

14.17%

(541 ވޯޓު)