* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2340)   ބާތިލް (23)   ސައްޙަ (2117)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 4480


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2117
S01 - ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހުޅުދޫ، މީދޫ
އައްޑޫ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ އަޛުހީން
ބުލޫގާރލް/ސ.ހުޅުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.83%

(187 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ޝާހިދު
ކަށިމާވިލާ/ސ.މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

61.36%

(1299 ވޯޓު)

3 - ޞިމާދު ޝަފީޤު
އަންދަލީބުގެ / ސ.މީދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

29.81%

(631 ވޯޓު)