* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1641)   ބާތިލް (43)   ސައްޙަ (1780)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3464


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1780
S03 - މަރަދޫ ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ
އައްޑޫ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޠައްޔިބު
ހަޒާރުގެ/ސ.މަރަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

58.03%

(1033 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ލިލީމާގެ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.55%

(81 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ނިޒާރު
އާނެރު/ސ.މަރަދޫފޭދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

37.42%

(666 ވޯޓު)