* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1371)   ބާތިލް (18)   ސައްޙަ (2041)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3430


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2041
S04 - ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ހިތަދޫ ދެކުނު
އައްޑޫ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު (ސޯބެ)
ކައުސަރު/ސ.ހިތަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

60.07%

(1226 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ އަޙްމަދު
ސިލްވަރުގެ/ސ.ހިތަދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.45%

(50 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
މިނާ/ސ.ހިތަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

37.48%

(765 ވޯޓު)