* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2454)   ބާތިލް (28)   ސައްޙަ (1352)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3834


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1352
T05 - ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: ގަލޮޅު ދެކުނު
މާލެ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
5 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު
ގ.ކިޔަވާގެ، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

41.86%

(566 ވޯޓު)

2 - ޢިބްރާހީމް ނިޡާމް
ގ.އީރީ، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.21%

(84 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ސަލީމް
ގ.ދުވެލި، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.03%

(41 ވޯޓު)

4 - ފާޠިމަތު ޝާޒްލީ
ގ.އީރާނުގޭއާގެ، މާލެ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

3.7%

(50 ވޯޓު)

5 - އިބްރާހީމް ސުޖާޢު
ގ.ޗާންދަނީމާގެ، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

45.19%

(611 ވޯޓު)