* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (2156)   ބާތިލް (29)   ސައްޙަ (1595)  

މިދާއިރާއިން ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 3780


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1595
T08 - މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ
ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ: މާފަންނު އުތުރު
މާލެ ކައުންސިލަށް މިދާއިރާއިން ހޮވާނީ 1 މެމްބަރުންނެވެ.
3 ކެންޑިޑޭޓުން 1 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 1 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ފާޠިމަތު ޢަލީ މަނިކު
މ.މާކޯނީ، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

37.43%

(597 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޝަމާޙް ރަޝީދު
މ.ސިސްކިން، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

59.25%

(945 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ސަލީމް
މ.ކުނޑި، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.32%

(53 ވޯޓު)